Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Sklep.dellosport.pl

 

 

Sklep internetowy Dello Sport (zwany dalej Sprzedawcą) działający pod adresem internetowym www.sklep.dellosport.pl jest własnością  DORADO HANDEL Sp. z o.o.  ul. Gostyńska 98, 64-000 Kościan, NIP 6981838130, REGON 360904903, KRS 0000938067 nr rachunku bankowego Santander Bank Polska S.A. 76 1090 1274 0000 0001 3021 2220.

 

 

 1. 1.      Postanowienia ogólne

1.1.   Realizacja sprzedaży przez sklep internetowy www.sklep.dellosport.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia w sklep.dellosport.pl  jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje Klienta do przestrzegania tych zasad.

1.2.   Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego sklep.dellosport.pl. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.3.    Wymagania techniczne

1.3.1.     Do korzystania z usług Sklep.dellosport.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego. Konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Klienta rejestrującego się w serwisie Sklep.dellosport.pl. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu „cookie” oraz włączoną obsługę JavaScript.

1.3.2.     Zamówienie w sklepie internetowym Sklep.dellosport.pl może być złożone przy użyciu komputera spełniającego minimalne wymogi: procesor min. 200MHz, 64MB RAM, karta graficzna obsługująca rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych.

1.3.3.     Dostęp do Sklep.dellosport.pl może odbywać się przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych (Internet Explorer 8, Firefox 3, Opera 10, Chrome 4 lub wyższych oraz Safari).

 1. 2.      Składanie zamówień

2.1.   Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia można składać wyłącznie przez strony internetowe www.sklep.dellosport.pl

2.2.   Usługi oferowane przez Sprzedawcę są dostępne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość realizacji zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy.

2.3.   Z oferty Sprzedawcy mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną według przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych, przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą oraz osoby prawne.

2.4.   Zamieszczone na stronach internetowych Sprzedawcy informacje o towarach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, parametry, instrukcja obsługi itp. pochodzą od producentów towarów. Sprzedawca dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne. Przed użyciem towarów Klient ma obowiązek zapoznania się informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu towaru.

2.5.   Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej Sprzedawcy są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.

2.6.   Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez Klienta oferty Sprzedawcy przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu Sklep.dellosport.pl, poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności i sposobu dostawy, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.6.1.1.           Po zapoznaniu się z opisem towaru wybraną pozycję lub grupę towarów należy dodać do koszyka.

2.6.1.2.           Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną, tj. wysłanym potwierdzeniem na wskazany przez Klienta podczas rejestracji e-mail. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in. numer zamówienia.

2.6.1.3.           Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą wysłania numeru zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta.

2.6.1.4.           Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.

2.6.1.5.           Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym podczas rejestracji lub składania zamówienia przez Klienta.

2.6.1.6.           Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do czasu jego skompletowania i przygotowania do wysyłki.

2.6.1.7.           Klient może anulować złożone zamówienie drogą e – mailową.

2.6.1.8.           Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

2.7.   Odmowa realizacji zamówienia

2.7.1.     Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

2.7.1.1.1.                Istnieją wątpliwości co do osoby Klienta.

2.7.1.1.2.                Zamówienie nie zostało potwierdzone, a zostało ono uznane przez Sprzedawcę za wymagające potwierdzenia.

2.7.1.1.3.                Klient nie przestrzega zasad niniejszego Regulaminu

2.8.   Faktura VAT jest wystawiana w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta produkty są skompletowane i gotowe do wysyłki. Faktura VAT jest dołączana do zamówienia lub wysyłana na adres mailowy podany podczas zamówienia. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

 1. 3.      Dostawa

3.1.   W zależności od dostępności i popularności towarów, czas realizacji wynosi od 2 do 5 dni roboczych.

3.2.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach (brak towaru w magazynie) Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia realizacji dostawy za zgodą Klienta. Brak zgody Klienta na wydłużenie terminu realizacji dostawy będzie równoznaczny z rezygnacją przez Klienta z zamówienia.

3.3.   Czas realizacji zamówienia zostanie określony przez Sprzedawcę w potwierdzeniu zamówienia.

3.4.   W oknie „TWOJE KONTO” w zakładce „TRANSAKCJE” Klient może obserwować stan zamówienia.

3.5.   Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie niektórych towarów oraz uzależnienia ich od wartości zamówienia Klienta.

3.6.   Miejsce i termin dostarczenia zakupów

3.6.1.     W zależności od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres.

3.6.2.     W procesie akceptacji zamówienia Klient może określić termin dostawy zamówienia według własnych preferencji.

 1. 4.      Bezpieczeństwo przesyłki

4.1.   Zamówione towary zostaną doręczone bezpośrednio pod wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera.

4.2.   Każdy zamówiony towar jest wysyłany w oryginalnym opakowaniu chroniącym produkt w czasie transportu.

4.3.   Po pokwitowaniu przesyłki Klient ma prawo w obecności dostawcy otworzyć otrzymaną paczkę w celu sprawdzenia zawartości (kompletność, zgodność z zamówieniem, stan przesyłki).

4.4.   W przypadku niezgodności Klient powinien sporządzić protokół, który będzie zawierał wskazanie nieprawidłowości oraz podpisy odbiorcy i dostawcy, ewentualnego świadka.

4.5.   Dostawca może wydać zamówienie Klientowi lub innej osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta.

4.6.   W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, dostawca pozostawi awizo.

4.7.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta.

 1. 5.      Koszty wysyłki

5.1.   Koszt przesyłki przy zamówieniu o wartości brutto powyżej 450,00 zł ponosi Sprzedawca.

5.2.   Przy kwocie zamówienia mniejszej niż 450,00 zł brutto koszt przesyłki w wysokości 17,90 zł (Poczta Polska) lub 16,90 zł (KURIER), 13,90 Paczkomat (INPOST) ponosi Klient.

5.3.   Przy usłudze „za pobraniem” Klient uiszcza dodatkową opłatę w kwocie 5,00 zł. Opłata jest doliczana do wartości całego zamówienia realizowanego jednorazowo.

 1. 6.      Warunki płatności

6.1.   W chwili złożenia zamówienia Klient wybiera jeden z dwóch sposobów płatności:

6.1.1.1.           „Za pobraniem” - opłacenie przesyłki przy odbiorze

6.1.1.2.           „Przedpłata na konto” – Klient wpłaca na konto Sprzedawcy: Santander Bank Polska S.A. nr 76 1090 1274 0000 0001 3021 2220 DORADO HANDEL Sp. z o.o. ul. Gostyńska 98, 64-000 Kościan, kwotę stanowiącą równowartość transakcji, a zamówiony towar zostaje wysłany bezpośrednio po odnotowaniu wpływu na konto Sprzedawcy.

6.1.1.3.           Jeżeli Klient zadeklaruje przelew jako formę zapłaty, jest zobligowany do oczekiwania na potwierdzenie pracownika Sprzedawcy o możliwości realizacji zamówienia. Klient nie powinien dokonywać przedpłaty przed otrzymaniem potwierdzenia od pracownika Sprzedawcy.

 1. 7.      Prawo odstąpienia od umowy

7.1.   Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru na adres:  DORADO HANDEL Sp. z o.o.  ul. Gostyńska 100,  64-000 Kościan zgodnie z dostępnym formularzem odstąpienia od umowy. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

7.2.   Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

7.3.   Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.4.   Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.5.   W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie niezmienionym. Towar należy odesłać wraz z opakowaniem, w które był bezpośrednio zapakowany. Spełnienie powyższego obowiązku ułatwi Sprzedawcy weryfikację towaru.

7.6.   Klient ma obowiązek dokonać niezwłocznie zwrotu towarów, na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie towaru przed jego upływem.

7.7.   W ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy na wskazane konto Klienta, wraz z kosztami przesyłki zwróconego towaru. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że odbierze towar od Klienta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.8.   Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy tytułem odstąpienia od umowy, tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

7.9.   Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku, gdy Klient dokonał zapłaty za towar przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

7.10.                   Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7.11.                   Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest (i) towar niefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, (ii) towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.

 1. 8.      Warunki gwarancji, reklamacje

8.1.   Wszystkie towary sprzedawane w Sklep.dellosport.pl są oryginalne, nowe i pełnowartościowe oraz objęte gwarancją.

8.2.   Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu towaru.

8.3.   Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez konkretnego producenta. Precyzyjne warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej.

8.4.   W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu, dostarczenia artykułu z wadą fabryczną lub niezgodnego z zamówieniem, Klient zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

8.5.   W przypadku, gdy towar ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

8.6.   Reklamację należy sporządzić w formie pisemnej i wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres: DORADO HANDEL Sp. z o.o. ul. Gostyńska 98, 64-000 Kościan, wraz z reklamowanymi towarami.

8.7.   Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8.8.   Reklamowany towar powinien zostać dostarczony przez Klienta wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się na jego wyposażeniu oraz wszystkimi wymaganymi dokumentami (prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny towaru). Zaleca się podanie jak największej ilości informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych, co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

8.9.   Klient zobowiązany jest do prawidłowego spakowania towaru tak, aby nie uległ on uszkodzeniu podczas transportu.

8.10.                   Jeżeli dostarczony towar nie będzie spełniał wymagań reklamacyjnych, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany pisemnie oraz drogą e – mailową.

8.11.                   Reklamowane towary są wysyłane bezpośrednio do importera lub producenta, jeżeli serwis reklamacyjny producenta stwierdzi, że naprawa towaru wymaga dodatkowych ekspertyz; w takiej sytuacji okres rozpatrywania zgłoszenia może zostać dodatkowo wydłużony, o czym Klient zostanie poinformowany pisemnie oraz drogą e – mailową.

8.12. Pisemna informacja o wyniku reklamacji zostanie wysłana na wskazany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób. Brak odpowiedzi w 14-dniowym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

8.13.                   Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

8.14.                   Wada fizyczna to niezgodność towaru z umową. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym towarze w tej samej chwili. W szczególności sprzedany towar jest niezgodny w umową sprzedaży, gdy rzecz (i) nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez Sprzedawcę lub reklamę, w tym przedstawiając próbkę lub wzór, (iii) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia, (iv) została wydana Klientowi w stanie niezupełnym – np. laptop sprzedany bez ładowarki, choć powinna być w zestawie, (v) w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

8.15.                   Wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez Klienta towar (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej, (iii) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

8.16.                   Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

8.17.                   Gdy przedmiotem umowy są towary oznaczone tylko co do gatunku, Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania towaru.

8.18.                   Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta za to, że sprzedany towar nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

8.19.                   W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

a)      wymiany towaru na nowy;

b)     naprawy towaru;

c)      obniżenia ceny;

d)     odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna

8.20.                   Wybór żądania zależy od Klienta. Sprzedawca może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale z uwzględnieniem następujących okoliczności:

a)      łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

b)     charakter wady (istotna/nieistotna);

c)      wcześniejsza reklamacja towaru;

8.21.                   Jeżeli Klient żąda wymiany towaru lub jego naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta:

a)      byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy

albo

b)     w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów

8.22.                   Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

8.23.                   Sprzedawca musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni. Jeśli Sprzedawca nie dochowa tego terminu, Klient może wyznaczyć Sprzedawcy termin na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedawcy i upływu wyznaczonego terminu Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

8.24.                   Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.

8.25.                   Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez pierwszy rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji Sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy Klienta. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, Klient powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

8.26. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

8.27. Różnice między rzeczywistym wyglądem towaru, a jego zdjęciem na stronie internetowej Sprzedawcy nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

 1. 9.      Ochrona danych osobowych

9.1.   Wszystkie udostępnione w formularzu rejestracyjnym dane są chronione i wykorzystane przez Sprzedawcę w celu dokonania sprzedaży, wysyłki i zafakturowania zamówionego produktu.

9.2.   Dane korespondencyjne mogą zostać również wykorzystane do prowadzenia ewidencji Klientów i rozsyłania informacji promocyjnych dotyczących produktów i sklepu www.sklep.dellosport.pl, wyłącznie po uprzednim złożeniu wyraźnego oświadczenia woli przez Klienta w tym zakresie.

9.3.   Ujawnione informacje personalne nie będą nigdy przekazane przez Sprzedawcę osobom trzecim. Przekazane dane osobowe są traktowane zgodnie z wymaganiami polskiego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

9.4.   Na żądanie Klienta jego dane osobowe zostaną niezwłocznie zaktualizowane albo usunięte z zasobów Sprzedawcy.

9.5.   Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

 1. 10.  Postanowienia końcowe

10.1. Klient korzystający z usług Sprzedawcy ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku.

10.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.

10.3. W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta, lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, Sprzedawca dokona pełnego zwrotu wpłaconej kwoty na konto, z którego dokonano płatności. Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym związane.

10.4. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.) Klient zobowiązany jest do nie dostarczania danych o charakterze bezprawnym.

10.5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie Sklep.dellosport.pl

10.6. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

 1. 11.  Zastrzeżenia prawne

11.1. Wszelkie prawa do Strony Sklep.dellosport.pl, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.

11.2. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.

11.3. Z elementów Strony można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 ze zm.).

11.4. Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach, a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób strony internetowej www.sklep.dellosport.pl w całości lub w części.

 1. 12.  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie tekstu umowy

12.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie ogólnych warunków (regulaminu sprzedaży) następuje przez serwis internetowy Sklep.dellosport.pl l pod adresem http://sklep.dellosport.pl/webpage/regulamin.html